ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Nástroj pro podporu procesního řízení | WAK BCM
0 to 239
240 to 319
320 to 479
480 to 599
600 to 799
800 to 1023
1024 to 1199
1200 and higher
Úvodní stránka produktu WAK BCM
×

Prohlédněte si prezentaci WAK BCM

Prezentace WAK BCM - Intro
Prezentace ve formátu MP4 Prezentace ve formátu PDF

Informační systém WAK BCM

Nástroj umožňující:

button

snadné aktivní procesní řízení

button

využití dynamické interaktivní procesní mapy

button

vizualizace děje (procesu), která zajišťuje maximální přehlednost a srozumitelnost

button

automatizace děje (procesu)
- aktivní zapojení dostupných měřících a výkonných řídících prvků pro řízení děje
- aktivní automatická komunikace WAK BCM-Uživatel

button

spuštění děje (procesu)
- okamžitá identifikace stavu
- testování proveditelnosti
- aktivní řízení procesu

button

záznam vykonání procesu
- evidence časového průběhu procesu
- evidence a dokumentace procesních hodnot
- evidence odpovědnosti

button

dostupnost
- internetová aplikace
- mobilní aplikace pro plnění úkolů a oznámení

Obrazovky aplikace
class="popup2" style="color:black"

Nástroj pro podporu procesního řízení | WAK BCM

Softwarový produkt, který lze charakterizovat jako softwarovou dynamickou procesní mapu

Dynamické mapování procesů

Mapy procesů

Grafický dynamický model procesu

Bazény

Události

Aktivity

Brány

Parametry

Procesy na míru

vstupní a výstupní parametry uzlu

typy parametrů

vlastnosti a hodnoty parametrů uzlu

parametry vazeb uzlu

Komunikace

Stav on-line

vzdálený on-line přístup

dotazy pro zpracování aktivit

informační zprávy

mobilní aplikace

Přehledy

Analýza, vyhodnocování, monitorování

elementy

procesy

prvky

ikona Mapy procesů

Grafický dynamický model procesu

Bazény

button

Události

button

Aktivity

button

Brány

button

Dynamická mapa procesu prezentuje daný proces interaktivní a grafickou formou.

 

Grafické vyjádření výrazně napomáhá správnému pochopení, nastavení a provádění procesu. Interaktivita nabízí přímý přístup k parametrům a vlastnostem jednotlivých prvků mapy, jak při nastavení, tak při vykonávání procesu.

 

V systému WAK BCM je mapa složena z typových grafických prvků (založeno na objektech jazyka BPMN 2.0). Prvky zastupují jednotlivé vykonávané aktivity, očekávané nebo žádoucí události, aktivní prvky rozdělování a slučování procesního toku, plavecké dráhy a sekvenční toky.

 

Dostupné prvky mapy jsou identifikovány s konkrétní vlastností, která je vyjádřena určitým symbolem (zpráva, ruční úkol, atd.). Tato vlastnost, správcům a učastníkům procesu, výrazně usnadňuje čtení a orientaci v procesu.

 

 

Ukázka podnikového modelu procesu Požadavek na služební auto

Ukázka jednoduchého podnikového modelu procesu Požadavek na služební auto, podle specifikace BPMN 2.0.

ikona Spuštění a parametry

Procesy na míru

dynamický
kurzor


button

časové
razítko


button

podpis
uživatele


button

vstupní
a výstupní parametry


button

Systém WAK BCM umožňuje spustit a vykonat definovaný proces. Spuštění procesu vytvoří dynamický kurzor, který v mapě procesu aktivně identifikuje aktuálně vykonávaný prvek.

 

Za tímto účelem jednotlivé procesní prvky obsahují soubor parametrů a vlastností. První skupina parametrů a vlastností definuje hodnoty umožňující aktivní vykonání prvku procesu. Druhá skupina jsou výsledkové hodnoty získané vykonáním prvku a třetí skupina umožňuje evidenci referenčních hodnot.

 

Usnadnění definování procesu zajišťuje knihovna grafických objektů - elementů. Knihovna obsahuje podporované grafické objekty procesního modelování, včetně základní definice parametrů a vlastností. Tato definice je výchozím nastavením jednotlivých grafických prvků, které lze uživatelsky upravit dle konkrétního účelu prvku v rámci procesu.

 

ikona Aktivní komunikace

Stav on-line

vzdálený
on-line přístup


button

dotazy
pro zpracování aktivit


button

informační
zprávy


button

mobilní
aplikace


button

Vykonávání jednotlivých prvků procesu je v aplikaci WAK BCM založeno na aktivní komunikaci Aplikace - Uživatel. Příchod nebo odchod dynamického kurzoru může být odpovědnému účastníkovi procesního prvku aktivně oznámeno.

 

Za tímto účelem aplikace WAK BCM obsahuje komunikační rozhraní, které umožňuje jednoduchým uživatelským způsobem definovat interaktivní dotazy určené účastníkům procesu. Zároveň je možno nastavit různé komunikační činnosti (úkol, upozornění, oznámení). Tyto činnosti automaticky osloví účastníky definovaným dotazem nebo zprávou.

 

Součástí systému je také mobilní aplikace WAK BCM umožňující zpracovávat definované interaktivní úkoly/oznámení jednotlivých činností a událostí procesních map pomocí mobilního telefonu nebo tabletu.

 

Systém WAK BCM je webová aplikace typu klient - server, kterou je možno používat v on-line režimu bez klientské instalace. K provozu WAK BCM stačí na klientském zařízení funkční verze internetového prohlížeče.

 

ikona Přehledy

Analýza, vyhodnocování, monitorování

elementy

button

procesy

button

prvky

button

Přehledy systému WAK BCM umožňují získat přístup k hodnotám parametrů a vlastností procesů formou tabulkových přehledů. Pomocí přehledů je možno monitorovat a vyhodnocovat průběh a stavy jednotlivých prvků a procesů.

 

Přehledy jsou rozděleny do tří skupin:

• elementy - přehled typových grafických objektů
• procesy - přehled evidovaných procesů
• prvky - přehled prvků procesních modelů

 

Každá skupina umožňuje získat přehledy určitého zaměření:

• základní
• nastavení parametrů, atributů a vlastností
• časový snímek
• výsledky

 

ikona Provoz aplikace

Na čem to jede

Požadavky na operační systém

Aplikace BCM má architekturu webové aplikace.

Serverová část je implementována v prostředí .NET Core ve verzi 2 a novějších. Na straně klienta je implementována jako HTML aplikace, běžící ve webovém prohlížeči. Podporovány jsou všechny moderní prohlížeče, které umí zobrazit HTML 5 stránky: Mozilla Firefox a prohlížeče postavené na jádru Gecko, Google Chrome / Chromium a prohlížeče postavené na jádru Blink, Microsoft Edge, Safari a prohlížeče postavené na jádru WebKit.

Během vývoje byla aplikace testována na OS Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 a linuxové distribuci Fedora 28 a 29.

Aplikace může být provozována jak v klasickém režimu klient-server, kdy je server vystaven na veřejné IP adrese a poskytuje služby více klientům, tak v režimu samostatné pracovní stanice, kdy jsou server i klient spuštěny na jednom systému.

Datovým úložištěm je SQL databáze na straně serveru. Aplikace může být provozována na MS SQL server 2008 R2 a vyšších verzích a na opensource databázi MySQL Community server 8.0, nebo MariaDB 10.2 a vyšší.

Další částí systému je mobilní aplikace pro získání uživatelské odezvy na požadavek získání dat procesů a prvků. Aplikace je vytvořena pro operační systém Android. Pro komunikaci se serverovou částí aplikace BCM využívá architekturu REST API.

Hardwarové požadavky

Hardwarové požadavky aplikace odpovídají požadavkům operačního systému, ve kterém je provozován. Aplikace nemá extrémní nároky na paměť ani na procesorový výkon. V případě rozsáhlé databáze je zapotřebí vyhradit odpovídající zdroje pro SQL server.

Vše ke stažení pro informační systém WAK BCM

Download

Máte něco na srdci?

Zavolejte nám na +420 603 173 190 nebo +420 731 182 344, napište na waksystem@waksystem.cz.

Můžete také využít náš kontaktní formulář