0 to 239
240 to 319
320 to 479
480 to 599
600 to 799
800 to 1023
1024 to 1199
1200 and higher
Úvodní stránka produktu WAK BCM

Nástroj procesního řízení

Nástroj pro podporu procesního řízení | WAK BCM

Softwarový produkt, který lze charakterizovat jako softwarovou dynamickou procesní mapu

Dynamické mapování procesů

Mapy procesů

Grafický dynamický model procesu

Bazény

Události

Aktivity

Brány

Parametry

Procesy na míru

vstupní a výstupní parametry uzlu

typy parametrů

vlastnosti a hodnoty parametrů uzlu

parametry vazeb uzlu

Komunikace

Stav on-line

vzdálený on-line přístup

dotazy pro zpracování aktivit

informační zprávy

mobilní aplikace

Přehledy

Analýza, vyhodnocování, monitorování

elementy

procesy

prvky

ikona Mapy procesů

Grafický dynamický model procesu

Bazény

button

Události

button

Aktivity

button

Brány

button

Mapa procesu prezentuje grafickou formou daný proces, tzn. prezentuje postupný tok událostí, stavů a aktivit. Grafické vyjádření procesu je velmi názorné a napomáhá správnému pochopení, nastavení a provádění procesu.

 

Mapa procesu je systému WAKBCM složena z typových grafických objeků - prvků jazyku BPMN 2.0, kterými jsou sub-procesy, různé druhy bran, různé typy událostí (počáteční, mezilehlé a koncové), plavecké dráhy a sekvenční toky.

 

Každý prvek prezentuje určitou konkrétní funkci, která je vyjádřena určitým symbolem v rámci daného objektu. Tato vlastnost, správcům a učastníkům procesu, výrazně usnadňuje orientaci v procesu.

 

 

Ukázka podnikového modelu procesu Požadavek na služební auto (klikněte pro zvětšení)

 

Ukázka jednoduchého podnikového modelu procesu Požadavek na služební auto, podle specifikace BPMN 2.0.

 

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Zpět na úvodní stránku WAK BCm Zpět na úvodní stránku

ikona Parametry

Procesy na míru

vstupní a výstupní
parametry uzlu


button

typy parametrů


button

vlastnosti a hodnoty
parametrů uzlu


button

parametry
vazeb uzlu


button

Systém WAK BCM umožňuje spustit a vykonat definovaný proces. Za tímto účelem jednotlivé prvky modelu procesu obsahují soubor parametrů atributů a vlastností.

 

Členění parametrů, atributů a vlastnosti pomocí typů určuje jejich význam. V rámci systému WAK BCM jsou rozlišovány vstupní vlastnosti umožňující vykonání procesu, výsledkové výstupní vlastnosti nebo vlastnosti identifikující referenční hodnoty.

 

Parametry, atributy a vlastnosti jsou specifické každému grafickému objektu modelu procesu. Jsou definovány s ohledem na jeho konkrétní funkci prvku.

 

Součástí systému WAK BCM je knihovna grafických objektů - elementů. Knihovna obsahuje podporované grafické objekty procesního modelování, včetně základní definice parametrů a vlastností. Toto nastavení je výchozím nastavením jednotlivých grafických objektů pro využití v procesním modelu. V procesním modelu je výchozí nastavení parametrů a vlastností grafického objektu - prvku upravit dle konkrétního účelu prvku.

 

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Zpět na úvodní stránku WAK BCm Zpět na úvodní stránku

ikona Komunikace

Stav on-line

vzdálený
on-line přístup


button

dotazy
pro zpracování aktivit


button

informační
zprávy


button

mobilní
aplikace


button

Systém WAK BCM je webová aplikace typu klient - server, kterou je možno používat v on-line režimu bez klientské instalace. K provozu WAK BCM stačí na klientském zařízení funkční verze internetového prohlížeče.

 

Součástí aplikace WAK BCM je komunikační rozhraní, které umožňuje jednoduchým uživatelským způsobem definovat interktivní dotazy určené účastníkům procesu. Dotazy jsou definovány konkrétním prvkům procesu. Zároveň je možno prvkům procesu nastavit komunikační činnosti (dotaz, upozornění, oznámení). Tyto činnosti automaticky osloví účastníky definovaným dotazem nebo zprávou.

 

Součástí systému WAKBCM je také mobilní aplikace WAK BCM umožňující jednoduchým způsobem zpracovávat definované interaktivní dotazy - úkoly vyplývající z jednotlivých činností a událostí prvků procesních map.

 

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Zpět na úvodní stránku WAK BCm Zpět na úvodní stránku

ikona Přehledy

Analýza, vyhodnocování, monitorování

elementy

button

procesy

button

prvky

button

Přehledy systému WAKBCM umožňují získat přístup k datům procesů formou tabulkových přehledů. Pomocí přehledů je možno monitorovat a vyhodnocovat průběh a stavy jednotlivých prvků a procesů.

 

Přehledy jsou rozděleny do tří skupin:

• elementy - přehled typových grafických objektů
• procesy - přehled evidovaných procesů
• prvky - přehled prvků procesních modelů

 

Každá skupina umožňuje získat přehledy určitého zaměření:

• základní
• nastavení parametrů, atributů a vlastností
• časový snímek
• výsledky

 

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Zpět na úvodní stránku WAK BCm Zpět na úvodní stránku

ikona Provoz aplikace

Na čem to jede

Požadavky na operační systém

Aplikace BCM má architekturu webové aplikace.

Serverová část je implementována v prostředí .NET Core ve verzi 2 a novějších. Na straně klienta je implementována jako HTML aplikace, běžící ve webovém prohlížeči. Podporovány jsou všechny moderní prohlížeče, které umí zobrazit HTML 5 stránky: Mozilla Firefox a prohlížeče postavené na jádru Gecko, Google Chrome / Chromium a prohlížeče postavené na jádru Blink, Microsoft Edge, Safari a prohlížeče postavené na jádru WebKit.

Během vývoje byla aplikace testována na OS Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 a linuxové distribuci Fedora 28 a 29.

Aplikace může být provozována jak v klasickém režimu klient-server, kdy je server vystaven na veřejné IP adrese a poskytuje služby více klientům, tak v režimu samostatné pracovní stanice, kdy jsou server i klient spuštěny na jednom systému.

Datovým úložištěm je SQL databáze na straně serveru. Aplikace může být provozována na MS SQL server 2008 R2 a vyšších verzích a na opensource databázi MySQL Community server 8.0, nebo MariaDB 10.2 a vyšší.

Další částí systému je mobilní aplikace pro získání uživatelské odezvy na požadavek získání dat procesů a prvků. Aplikace je vytvořena pro operační systém Android. Pro komunikaci se serverovou částí aplikace BCM využívá architekturu REST API.

Hardwarové požadavky

Hardwarové požadavky aplikace odpovídají požadavkům operačního systému, ve kterém je provozován. Aplikace nemá extrémní nároky na paměť ani na procesorový výkon. V případě rozsáhlé databáze je zapotřebí vyhradit odpovídající zdroje pro SQL server.

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Zpět na úvodní stránku WAK BCm Zpět na úvodní stránku

WAK BCM Vše ke stažení pro informační systém WAK BCM

Download

Instalační soubory

Aktuální verze
aplikace
a
systémová rozšíření


button

Dokumentace

Dokumentace
jak v systému
BCM
pracovat


button

Odborné články

Bibliografie
projektu
BCM
 


button

Aktuální verze, dokumentace a pod.

WAK BCM Vše ke stažení pro informační systém WAK BCM

Download

Instalační soubory

Aktuální verze
aplikace
a
systémová rozšíření


button

Dokumentace

Dokumentace
jak v systému
BCM
pracovat


button

Odborné články

Bibliografie
projektu
BCM
 


button

Aktuální verze, dokumentace a pod.

Máte něco na srdci?

Neváhejte, kontaktujte nás.

Vývoj tohoto systému byl spolufinancován v rámci programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra České republiky.

Copyright WAK System, 1998 - 2019